Om oss

Espira Snurrefjellet barnehage ligger sentralt og naturnært ved Skyset gård og Nitelva, på Hagan i Nittedal kommune. Vi er en 4 avdelings barnehage med plass til ca. 80 barn i alderen 1-6 år. Småbarnsavdelingene våre heter Bikuben og Humlebo...

Les mer

Vårt barnesyn

Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi...

Les mer

Friluftsliv

Vi i Espira Snurrefjellet ønsker at barna skal få innarbeidet gode ferdigheter og holdninger til naturen. Alle avdelingene jobber mot at barna får tilpassede utfordringer og får gode mestringsfølelser på tur i skogen og nærmiljøet. Vi ønsker også at barna...

Les mer

Miljøfyrtårn

Espira Snurrefjellet ble miljøtårnsertifisert i 2016. Alle avdelinger arbeider målbevisst med miljøarbeid tilpasset barnas alder. Vi ønsker å bidra til at barna får gode holdninger til å ta vare på naturen. Vi har innarbeidet gode rutiner for avfallsbehandling og kompostering. Barn og voksne skal...

Les mer

Kunst, kultur & kreativitet

Espira Snurrefjellet barnehage vil gjennom erfaringer med kunst, kultur og estetikk at barna skal få et mangfold av muligheter via sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Vi skal la barna få være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre og skape noe felles. Vi skal ha fokus på prosessene og ikke ferdig produkt. Dette skaper igjen samhørighet. Gjennom opplevelser som barna får tilgang til, taes deres fantasi, kreative tenkning og skaperglede i bruk. Barnas uttrykk skal bli tatt på alvor og det skal være rom for barns medvirkning.

Les mer
Personvern og cookies