Barnegrupper

Espira Snurrefjellet barnehage har 4 avdelinger med plass til ca. 80 barn i aldersgruppen 0- 6 år. Bikuben og Humlebo er avdelingene for de minste barna, Bjørnebo for barn i alderen 2-4 år og på Revehiet går Skolespirene.

 

 

Personvern og cookies