Miljøfyrtårn

Espira Snurrefjellet ble miljøtårnsertifisert i 2016. Alle avdelinger arbeider målbevisst med miljøarbeid tilpasset barnas alder. Vi ønsker å bidra til at barna får gode holdninger til å ta vare på naturen.

Vi har innarbeidet gode rutiner for avfallsbehandling og kompostering. Barn og voksne skal være kjent med, og ha et forhold til avfallshåndteringen, både i barnehagen og på tur. Barna får forståelse av hvordan man kan spare strøm, er med å skylle/brette melkekartonger, levere glass til gjenvinning etc.

 

 

Personvern og cookies