Kunst, kultur & kreativitet

Espira Snurrefjellet barnehage vil gjennom erfaringer med kunst, kultur og estetikk at barna skal få et mangfold av muligheter via sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Vi skal la barna få være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre og skape noe felles. Vi skal ha fokus på prosessene og ikke ferdig produkt. Dette skaper igjen samhørighet. Gjennom opplevelser som barna får tilgang til, taes deres fantasi, kreative tenkning og skaperglede i bruk. Barnas uttrykk skal bli tatt på alvor og det skal være rom for barns medvirkning.

Mål:

  • Barna får allsidige erfaringer med ulike estetiske uttrykksmåter som forming, dans, musikk og drama.
  • Å hente frem ressursene som bor i hvert enkelt barn.
  • Vi gir barna innsikt i kulturtradisjoner , nasjonalt og globalt knyttet til nærmiljø, rikskultur og kulturuttrykk fra andre land.
  • Vi ønsker at barna skal utvikle evnen til å reflektere over problemstillinger og konflikter gjennom estetiske aktiviteter.
  • Å utvikle bevissthet og innsikt om seg selv og andre, individuelt og sosialt, samt å gi barna trening i forhandling og samarbeid. Evnen til å skape sammen er avhengig av vilje til forhandling og respekt for andres synspunkt.

 

Personvern og cookies